Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace vzdáleného bezdrátového řízení čerpacích stanic na povrchovém dole.

Tento systém slouží ke sledování stavu hladin vody v záchytných nádržích, k měření průtoku vody v potrubích, ke sledování nastavení ventilů, apod. V případě technologických potřeb má pak obsluha možnost dálkově změnit parametry pro automatické ovládání zařízení (čerpadla, ventily) nebo přímo vyslat povel pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. V první etapě byly do tohoto systému zapojeny 3 stanice, předpokladem je zapojení cca 30 stanic.

Ovládání zařízení sledované stanice a vyhodnocování měřených veličin je realizováno pomocí PLC systému, ve kterém jsou také připravována data pro přenos do nadřazeného systému. Spojení s nadřazeným systémem je provedeno pomocí všesměrové rádiové datové sítě s rádiomodemy firmy RACOM, Nové Město na Moravě, ČR.

Nadřazený sytém je tvořen dvěma počítači, na kterých je instalována vizualizační aplikace v prostředí CITECT v 5.20. Ke stanici  I/O Server je připojen rádiomodem, který zajišťuje spojení na stanice v lomu. Na tomto počítači se archivují alarmy, trendy historie událostí a alarmů, zásahy uživatele. Tato data jsou pak prostřednictvím podnikové sítě poskytována stanici Manager, na které je možno sledovat všechny stavy, ale bez možnosti zásahu do řízení.

Fotogalerie:

Zlínský kraj podpořil společnost MIP, spol. s r. o. v rámci podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields.

Zlínský kraj podpořil společnost MIP, spol. s r. o. v rámci podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields.

 

Doporučujeme

 Útulné ubytování v soukromí s příjemným venkovním posezením, v blízkosti barokního zámku s výhledem na středověký hrad Buchlov. 

  Vinařsví Vitis s.r.o. ze Strážnice vyrábí a dodává kvalitní víno z Moravy. Vinařství pěstuje na svých vlastních vinicích širokou paletu na Moravě vysazovaných odrůd vína, jedná se o jak odrůdy bílé tak červené.  

Kontakt

MIP, spol. s r.o. Velká nad Veličkou 628 Tel.: +420 518 329 631 mipvnv@mipsro.cz