Přehled aplikací systému sledování a řízení kvality uhlí

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole. Tento systém řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí zpracovává informace z geologického a báňského modelu lokality a porovnává je se skutečným...
Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole. Dále pak v části úpravy a expedice uhlí na úpravně uhlí Ledvice. Tento systém podporuje řízení chodu technologie dolu a úpravny uhlí z hlediska produkce požadované kvality uhlí...
Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v letech 2012 až 2013 monitorovací a řídící systém kvality uložených produktů skládky mouru na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s. Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality zakládaných a odebíraných produktů uhlí (paliva) a...
Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2014 monitorovací a řídící systém kvality nakládky produktů a krátkodobé deponie na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.   Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva): zauhlování zásobníků a nakládky...
  Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2015 monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky automobilů na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s. Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) zauhlování zásobníků (sil) a nakládky uhlí ze...
Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2015 monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky vagónů uhelnými průmyslovými směsmi na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) v rámci zpracování (drcení)...
Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2016 monitorovací a řídící systém kvality uhlí krátkodobé deponie a zpětného odběru produktů na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.   Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva): - zakládaných...
Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2018 monitorovací a řídící systém kvality expedovaného uhlí na elektrárnu Ledvice na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) zauhlování elektrárny po dvou...
Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole. Tento systém řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí zpracovává informace z geologického a báňského modelu lokality a porovnává je se skutečným...
Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování a expedice uhlí na povrchovém dole. Tento systém podporuje řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí na výstupu z dolu (odbyt uhlí po vagónech pro maloodběratele a elektrárny a teplárny). Systém...
Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole. Informace z technologie jsou sbírány PLC stanicí. Jde o centrální sběr dat, neboť jednotlivé vstupní signály jsou přivedeny do jedné rozvodny (PLC firmy Siemens, SRN).   Pro...
Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování a skládkování uhlí na povrchovém dole. Systém sleduje množství a kvalitu uhlí těženého na rypadlech, chod a nastavení celé technologie a výstup uhlí z technologie. Archivuje měřené hodnoty a zpracovává je systémem...
Systém sledování množství a kvality expedovaného uhlí na dole. Pro snímání kvality uhlí je instalován 1 kus kontinuálního bezkontaktního gamapopeloměru typu GE pro stanovení popelu a výhřevnosti na pase v části expedice uhlí. Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti dispečera.
Systém sledování kvality uhlí při zauhlování elektrárny. Systém sleduje množství a kvalitu uhlí přicházející na skládky a do kotlových zásobníků. Sleduje celý běh technologie, vyhodnocuje doby chodu zařízení, archivuje měřené hodnoty a zpracovává je systémem bilancování. Informace z...
Systém sledování kvality uhlí při zauhlování elektrárny. Systém sleduje množství a kvalitu uhlí přicházející na skládku. Obsluha podle okamžité kvality přicházejícího uhlí toto uhlí ukládá do potřebných sektorů skládky a vede o nich záznam v tzv. "skládkových mapách", které slouží pro míchání...

Zlínský kraj podpořil společnost MIP, spol. s r. o. v rámci podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields.

Zlínský kraj podpořil společnost MIP, spol. s r. o. v rámci podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields.

 

Doporučujeme

 Útulné ubytování v soukromí s příjemným venkovním posezením, v blízkosti barokního zámku s výhledem na středověký hrad Buchlov. 

  Vinařsví Vitis s.r.o. ze Strážnice vyrábí a dodává kvalitní víno z Moravy. Vinařství pěstuje na svých vlastních vinicích širokou paletu na Moravě vysazovaných odrůd vína, jedná se o jak odrůdy bílé tak červené.  

Kontakt

MIP, spol. s r.o. Velká nad Veličkou 628 Tel.: +420 518 329 631 mipvnv@mipsro.cz